ЗАХЕЈ – Проект на ИНТЕГРА за враќање на милијардите криминално изнесени пари од татковината Македонија

Проект на ИНТЕГРА за враќање на милијардите криминално изнесени пари од татковината Македонија низ разни финансиски рај дестинации…

Иновативен, библиски заснован и изводлив пред се…