Отворање на канцеларија на Интегра – Општински комитет Кавадарци

Отворена канцеларија на ИНТЕГРА во Кавадарци…Општински комитет Кавадарци…
Одржана е работна средба на кор тимовите од сите комитети од ИЕ 4 – Кавадарци, Росоман, Неготино и Демир капија, Струмица, Радовиш, Гевгелија и Валандово, Прилеп…
Организациски напредуваме силно…со Божја помош и посветена работа на лидерските тимови…