Делегација на ИНТЕГРА е во двонеделна турнеја низ Америка

Работно во САД…претставување на програмските цели на ИНТЕГРА пред нашите партнери и пријатели во Америка и градење на моќна мрежа на поддржувачи од дијаспората и јавниот и политичкиот живот во САД.