Делегација од ИНТЕГРА во албанскиот парламент

Со Македонецот пратеник во Албанскиот парламент Васил Стерјовски …искрен, упорен и доследен борец за македонската кауза.

Официјална средба на делегација од ИНТЕГРА во албанскиот парламент и отворени разговори за премрежјата и перспективите на македонската идеја, насекаде каде што имаме Македонци по крв, по род и по самосвест.

Ова со нашиот брат Васил е со историска димензија…и вредно е да се поддржи од секој искрен Македонец каде и да е во светот, а особено во матицата…татковината Македонија.