fbpx

Follow us:

a

INTEGRA

Тема: Изборните резултати и процесот на контаминација. Ќе се обрати лидерот на ИНТЕГРА д-р Љупчо Ристовски, потоа ќе се обратат Стојанчо Геровски за правните имликации, потпретседателот д-р Александар Главинов за хакираниот процес и методологијата на штелување на резултатите и потпретседателот Воислав Зафировски за безбедносните ризици и закани од нараснатиот екстремизам кај албанскиот политички блок и наркоманската зависност на СДС* и ДП*НЕ во однос на тие екстремизми водени од голата желба да се биде на власт.

Posted by ИНТЕГРА - Македонска конзервативна партија on Saturday, July 25, 2020

Election results and the contamination process.

The leader of INTEGRA Dr. Ljupco Ristovski will address the media, then Stojanco Gerovski will discuss about the legal implications, the Vice President Dr. Aleksandar Glavinov will discuss about the hacked process and methodology of correcting the results of the elections and the Vice President Voislav Zafirovski for the security risks about the extremism in the Albanian political bloc and the addiction of the SDS * and DP * in relation to those extremisms driven by the desire to be in power.

INTEGRA

MACEDONIAN CONSERVATIVES PARTY

Str. Dame Gruev 16-3 / 1
DTC Paloma Bianca
1000 Skopje, Macedonia
Tel: +389 02 3155020 | +389 02 3110885 | +389 70 755 215
contact@integra.org.mk
Working hours: 09AM – 5PM
Follow us: