fbpx

Follow us:

a

INTEGRA

Отворена интерактивна дебата во живо на тема: ВРАЌАЊЕ НА ИМЕТО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВИТЕ 100 ДЕНА И ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТОУчесници: д-р Љупчо Ристовски, д-р Марјан Попески и м-р Стојанче ГеровскиВреме: 11:55 (пет до дванаесет) на 13 јуни 2020 (утре)Место: Ресторан Биљанини извориПрашањата може да се поставуваат во коментари, пораки, на телефонските броеви: 3110885 и 3155020 и на contact@integra.org.mk

Posted by ИНТЕГРА - Македонска конзервативна партија on Saturday, June 13, 2020

INTERACTIVE DEBATE WITH THE PUBLIC

Open interactive live debate on the topic: RETURN OF THE NAME REPUBLIC OF MACEDONIA IN THE FIRST 100 DAYS AND INFLUENCE OF THE RIGHT
Participants: Dr. Marjan Popeski and Dr. Stojance Gerovski
Time: 11:55 (five to twelve) on June 13, 2020 (tomorrow)
Place: Restaurant Biljanini Izvori, Ohrid
Questions can be asked in the comments, messages, on the telephone numbers: 3110885 and 3155020 and at contact@integra.org.mk

INTEGRA

MACEDONIAN CONSERVATIVES PARTY

Str. Dame Gruev 16-3 / 1
DTC Paloma Bianca
1000 Skopje, Macedonia
Tel: +389 02 3155020 | +389 02 3110885 | +389 70 755 215
contact@integra.org.mk
Working hours: 09AM – 5PM
Follow us: