Тhe people will judge

INTEGRA – MACEDONIAN CONSERVATIVE PARTY
A video about the 2019 presidential election.
The people will judge!

ИНТЕГРА – МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА… спот за ставот за претседателските избори 2019. Народот ќе пресуди!

ИНТЕГРА – МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА…спот за ставот за претседателските избори 2019. #вторжолт Народот ќе пресуди!

Posted by Интегра on Thursday, 18 April 2019