fbpx

Follow us:

a

CENTRAL COMMITTEE

prof. Dr. Ljupco Ristovski – President
Goce Risteski – Vice Presidents
Kire Minovski – President City Organization
Vladimir Jakimov – President Ethical Council
acad. Dr. Stojan Velkoski
prof. Dr. Dragi Tanevski
prof. Dr. Mihail Kochubovski
prof. Dr. Nikola Zlatanov
Dr. Marjan Popeski – non-partisan at the invitation, Department of Justice
Dr. Jordan Nikolov
dr. Kote Tasevski
Zlatko Blazeski, MA
Nikola Dimitrovski, MA
Zoran Ivanovski, MA
Tanja Murgoska, MA
Toni Todorov
Violeta Arsovska
Risto Aitov
Filip Ivanov
Ziko Jovanovski
Simon Zdravkoski
Stoje Arsovski
Irena Pavlova Deodoriko, MA
Olgica Mihajlovska Simic, MA
Zlatko Kamchev, MA
Angel Dimoski, MA
dr. Lidija Ristovska
dr. Irena Dinova
dr. Vancho Kocev
Vasil Kochev
Kole Sekovski
Aleksandar Gigovski
George Petrov
Vlatko Vasilevski
Alexandra Adams
Sonja Chadikovska
Vera Chadikovska
Sokica Ilievska
Goce Jankov
Goran Boskov
Costa Janev
Sanja Savic
Petar Crvenkoski
Katerina Karagorgieva
Snow White Boycin
Trajche Arsov
Slave Zdravkov
Petar Simovski
Silvana Blazevic
Sonja Ancheva
Elena Bogdanoska
Valentina Zlatanovska
Ljuben Avramovski
Ilija Avramovski
Gordana Petrushevska
Viktor Hadzievski
Vasil Vangelovski
Vane Tasevski
Branko Koceski
Aleksandar Krstevski

INTEGRA

MACEDONIAN CONSERVATIVES PARTY

Str. Dame Gruev 16-3 / 1
DTC Paloma Bianca
1000 Skopje, Macedonia
Tel: +389 02 3155020 | +389 02 3110885 | +389 70 755 215
contact@integra.org.mk
Working hours: 09AM – 5PM
Follow us: