fbpx

Follow us:

a

Presidency

prof. Dr. Ljupco Ristovski – President
prof. Dr. Alexander Glavinov – Vice President
Voislav Zafirovski – Vice President
Goce Risteski – Vice President
Zoran Risteski, MA – Secretary General
Mihajlo Sviderski, MA – International Secretary
Divna Jankova, MA – President Women’s Organization
Goran Dimkovski, MA – Vice President Strategic Council
Kire Minovski – President City Organization
Grozdanka Naumovska – President of the Personnel Commission
Vladimir Jakimov – President Ethical Council
acad. Dr. Stojan Velkoski
prof. Dr. Dragi Tanevski
prof. Dr. Mihail Kochubovski
prof. Dr. Nikola Zlatanov
Dr. Nikola Talevski
Dr. Marjan Popeski – non-partisan at the invitation, Department of Justice
Dr. Jordan Nikolov
dr. Kote Tasevski
Zlatko Blazeski, MA
Nikola Dimitrovski, MA
Suzana Cesmadziska, MA
Zoran Ivanovski, MA
Ljupco Spasevski, MA
Igor Mateski, MA
Stojance Gerovski, MA
Tanja Murgoska, MA
Jane Vangelovski
Toni Todorov
Violeta Arsovska
Risto Aitov
Filip Ivanov
Ziko Jovanovski
Simon Zdravkoski
Stoje Arsovski

INTEGRA

MACEDONIAN CONSERVATIVES PARTY

Str. Dame Gruev 16-3 / 1
DTC Paloma Bianca
1000 Skopje, Macedonia
Tel: +389 02 3155020 | +389 02 3110885 | +389 70 755 215
contact@integra.org.mk
Working hours: 09AM – 5PM
Follow us: