Интерактивна трибина во Cedar Grove, New Jersey, USA

Плодна интерактивна трибина со првенците на македонската идеја во Cedar Grove, New Jersey, USA…

Предавање за геостратегиските реал политики во регионот и Македонија, отворена интеракција со размисли, прашања и споделување на актуелни информации за актуелниот момент на македонската политичка сцена.

Македонците иселеници се со таква ревност за својот народ и татковината Македонија, од која секој треба да се гордее и наведне глава од почит…