Координација, семинари, обуки – Ocean city, Mariland USA

Координација, семинари, обуки и размена на визии со врвни професори и инфлуенсери од американското општество…од областа на економија, финансии, лидерство и инфлуенс стратегии, политика, геостратегии, геополитика … Ocean city, Mariland USA.

Пријатели на ИНТЕГРА, на Македонија и на македонскиот народ…prof. Dustin Chambers, prof. Silvana Chambers, prof. Douglas M. DeWitt, Prof. Leonard Arvi, influence & mobilization expert Gary McCabe….and many more these days.

Next two days in the USA Congress, USAID Headquater and interview for the Voice of America…