Лидерски тим

„Браќа и сестри по род, да ги зарамниме еднаш засекогаш длабоките бразди, на делби и омрази: Во омразата нема ни иднина ни надеж! И вие сите други браќа и сестри, кои судбината ве принудила да живеете на овој простор, заедно со нас, вклучете се во нашето единство, зошто заедно секогаш ќе бидеме посилни и појаки, пред евентуалниот непријател и обратно, зошто желбата на непријателот е таква. Значи, само здружени и со меѓусебна доверба, ќе бидеме секогаш и секаде посилни“
Петре М. Андреевски

Доколку одлучите да го послушате Петре М. Андреевски и да се вклучите во нашето единство,
Ве молиме пополнете ги формата за Анкета и Пристапница.

Доколку сакате да бидете и дел од лидерскиот тим, Ве молиме испратете ни и
Ваша слика, биографија и линкови од Facebook и LinkedIn на contact@integra.org.mk

 
 
 

Организациска структура

Политички тим (12+12)

Стратегиски совет (12+12)
(Не се нужно партиски членови и функционери, од дијаспората и од дoма)

Организациски тим (12+12)

Eтички совет
(Не се нужно партиски членови и не смеат да имаат друга партиска функција.
Етичкиот совет ќе дава мислење, совети, насоки и инструкции,
но и критички забелешки во насока кон морална хармонизација
на политичките одлуки, програмските цели, стратегии и политики.)

Лидерски Тим

Вклучете се во нашето единство
со пополнување на формите за Анкета и Пристапница

Доколку сакате да бидете и дел од лидерскиот тим, Ве молиме испратете ни и
Ваша слика, биографија и линкови од Facebook и LinkedIn на contact@integra.org.mk