fbpx

Follow us:

a

ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ

Љупчо Ристовски – претседател
Гоце Ристески – потпретседател
Кире Миновски – генерален секретар
Анита Талеска Китановска – организациски секретар
Стоје Арсовски – теренски секретар

Златко Блажески

Бил Макаловски

Зоран Ивановски

Виолета Арсовска – претседател на организација на жени

Борче Илиевски – претседател на младинска алијанса

Јордан Николов
Драган Радински
Тони Тодоров
Александар Гиговски
Владимир Јакимов
Тања Мурговска
Драги Таневски
Жика Јовановски
Михаил Кочубовски

Симон Здравевски
Горан Бошков
Коста Јанев
Емилија Богдановска
Драган Стаменковски
Маја Попризова
Илија Бендевски
Јагода Димитровска
Целе Момчиловски
Васил Кочев
Живко Ристовски

Гордана Денковска
Славе Здравков
Сузана Конева Стамболџиева
Бојан Вучковски
Слаѓана Рајевска
Билјана Андоновска
Ивана Миновска
Деан Лазарески
Наташа Стојановска
Виктор Цветаноски
Валерија Владова
Владимир Ивановски
Драгица Василева
Александра Димова
Виолета Стоилкова
Митко Калчев
Петар Трајковски
Влатко Василески
Владимир Тренчевски
Игор Николовски
Ангел Димовски
Ване Тасевски
Игор Трајков
Сокица Илиевска
Гордана Петрушевска
Илија Аврамовски
Олгица Михајловска
Гоце Јанков
Јован Армeнски
Коле Сековски
Веле Коцев
Орце Гелевски
Златко Камчев
Звонко Горгов
Лидија Ристовска
Оливер Дејановски
Ристо Апостолов
Мучев Мирчо
Драган Колевски
Силвана Јаневска
Војмир Арсов
Благица Танчевска
Ванчо Бошков
Мики Аџијевски
Благоја Новевски
Сашо Јанковски
Дејан Димчевски
Петар Симевски
Љупчо Митревски
Бранко Коцевски
Илина Маркоска
Стефан Трајковски
Златко Атанасов
Адамс Поликарп
Марија Поликарп

ИНТЕГРА

МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА

Ул. Даме Груев 16-3/1
ДТЦ Палома бјанка
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 02 3155020 | +389 02 3110885 | +389 70 755 215
contact@integra.org.mk
Работно време: 09AM – 5PM

 

Follow us: