fbpx

Follow us:

a

ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ

проф. д-р Љупчо Ристовски – претседател
проф. д-р Александар Главинов – потпретседател
Гоце Ристески – потпретседател
м-р Зоран Ристески – генерален секретар
м-р Дивна Јанкова – претседател Организација на жени
м-р Горан Димковски – заменик претседател Стратегиски совет
Кире Миновски – претседател Градска организација
Грозданка Наумовска – претседател кадровска комисија
Владимир Јакимов – претседател Етички совет
aкад. д-р Стојан Велкоски
проф. д-р Драги Таневски
проф. д-р Михаил Кочубовски
проф. д-р Никола Златанов
д-р Марјан Попески – натпартиски на покана, ресор правда
д-р Јордан Николов
др. Коте Тасевски
м-р Златко Блажески
м-р Никола Димитровски
м-р Зоран Ивановски
м-р Игор Матески
м-р Тања Мургоска
Тони Тодоров
Виолета Арсовска
Ристо Ајтов
Филип Иванов
Жико Јовановски
Симон Здравкоски
Стоје Арсовски
д-р Славица Гаџова Свидерска
м-р Ирена Павлова Деодорико
м-р Олгица Михајловска Симиќ
м-р Стефан Крстевски
м-р Златко Камчев
м-р Ангел Димоски
др. Лидија Ристовска
др. Ирена Динова
др. Ванчо Коцев
Васил Кочев
Коле Сековски
Александар Гиговски
Ѓорѓи Петров
Влатко Василевски
Александра Адамс
Соња Чадиковска
Вера Чадиковска
Сокица Илиевска
Гоце Јанков
Горан Бошков
Коста Јанев
Сања Савиќ
Петар Црвенкоски
Катерина Карагоргиева
Снежана Бојчин
Трајче Арсов
Васил Арминовски
Славе Здравков
Бобан Арсовски
Петар Симовски
Силвана Блажевиќ
Соња Анчева
Елена Богданоска
Валентина Златановска
Љубен Аврамовски
Илија Аврамовски
Гордана Петрушевска
Виктор Хаџиевски
Васил Вангеловски
Ване Тасевски
Бранко Коцески
Александар Крстевски

ИНТЕГРА

МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА

Ул. Даме Груев 16-3/1
ДТЦ Палома бјанка
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 02 3155020 | +389 02 3110885 | +389 70 755 215
contact@integra.org.mk
Работно време: 09AM – 5PM

 

Follow us: