ИЗЈАВА ОД ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА за актуелните настани околу рекет од позиции на власт

МАРИНА МАЛИШ САЗДОВСКА: Дивоградбите мора да се рушат

Со цел заштита на статусот на Охрид како светско наследство под заштита на УНЕСКО, донесени се препораки кои власта во Охрид треба да ги реализира доколку не сака Охрид да се стави на листата на загрозено светско наследство. И за тоа има рок до 1 февруари 2020 година. Една од главните забелешки на Комитетот за светско наследство е состојбата со дивоградбите и барањето за брза интервенција се однесува на рушењето на нелегалните градби кои имаат негативно влијание на заштитеното подрачје, како и воведување на мораториум за урбани трансформации на брегот се додека не постојат законски решенија со кои ќе се уреди оваа материја. Исто така, забелешката на УНЕСКО се однесува и на зголеменото загадување на водите во Охридско Езеро, нарушување на животната средина, неадекватен урбан развој и зголемен обем на експлоатација на брегот.

Ваквата состојба на девастација на сите екосистеми поврзани со заштитата на животната средина во Охрид е резултат на долгогодишната негрижа за животната средина и непочитување на законските норми во врска со урбанизацијата на просторот во заштитени крајбрежни зони од страна на актуелната и претходната власт. Констатирано е дека има 409 објекти кои се дивоградби, а се на локации кои претставуваат заштитено подрачје на УНЕСКО. За оваа активност градоначалникот на општина Охрид бара помош од државата.

Во Охрид не претставува проблем само заштитата на животната средина, туку и просторното планирање и градежните зафати кои не се во согасност со одобренијата за градба. Имено изградбата на минарето на Али пашината џамија не е согласно градежната документација. Се чинат безполезни протестите на граѓаните за почитување на законските решенија, власта и понатаму останува глува за барањата на граѓаните за заштита на културното наследство, како и за санкционирање на лицата кои не го почитуваат законот.

Истовремено во собраниска процедура е и Предлог закон за управување со природното и културното наследство во Охридскиот регион, во кој се наведува дека една од целите е и ,,спречување активности кои негативно влијаат врз исклучителните вредности на природното и културното наследство во Охридскиот регион,,. Во однос на финансиските импликации за законот се предвидуваат и ,,дополнителни финансиски средства во износ од 840.000,00 денари како надомест за работата на претседателот, замениците на претседателот и членовите на Советот за следење и координација на управувањето со природното и културното наследство во Охридскиот регион и други трошоци поврзани со едногодишната работа на Советот за Охридскиот регион,,. Со предлог законот се предлага управувањето во Охридскиот регион да се реализира со донесување на акциски план, план за мониторинг, утврдување на инспекциски надзор и сл. Исто така се утврдува и глоба за прекршочна одговорност во износ од 6 000 евра во денарска противвредност за правно лице ако управува со природното и културното наследство во Охридскиот регион на начин и во мера спротивно на она што е утврдено во Планот за управување; глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и глоба во износ од 200 до 400 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичкото лице. Се надеваме дека предвидената сума за хонорари на членовите на Советот за следење и координација ќе биде доволен поттик за сериозно пристапување кон заштитата на овој регион, како и дека предвидените парични казни навистина ќе се применуваат со цел санкционирање на сторителите на казнивите поведенија, за разлика од досегашната пракса на неказнивост која се повеќе станува препознатлив белег на нашето општество во кое правниот систем има сериозни пропусти.

Во овој контекст може да се наведе и случајот со дивоградбите на кањонот Матка кој е споменик на природата и заштитено подрачје од трета категорија. Се поставува прашање зошто надлежните органи не преземат конкретни чекори за отстранување на платформата која претставува нелегална градба.

Ова се само неколку случаи со кои се констатира непочитувањето на законите кои ја уредуваат областа на заштитата на животната средина и природата, и затоа апелираме да се пристапи кон задолжително рушење на дивоградбите, како и преземање на други мерки кои се потребни за зачувување на природното и културно богатство на Македонија.

Македонското национално законодавство во Кривичниот законик во глава XXII во која се уредува областа на заштита на животната средина и природата пропишува член 225 кој се однесува на узурпација на недвижности. Овој член предвидува дека тој кој што со намера на владение ќе заземе туѓа недвижност што со пропис е прогласена за имот во општа употреба, споменик на културата, природна реткост или друго природно богатство, ќе се казни со парична казна или со казна затвор. Ова и другите кривични дела кои се однесуваат на непочитување на животната средина и природа, се правен основ за криминалистички истраги и ги повикуваме актуелните власти да не применуваат селективна правда, туку да се пристапи кон сите сторители на прекршоци и кривични дела од оваа област, и истите да се санкционираат согласно позитивното законодавство во земјата.

Проф д-р Марина Малиш Саздовска,

потпретседател на ИНТЕГРА Македонска конзервативна партија и

експерт од областа на еколошка криминалистика

СООПШТЕНИЕ за безумието на владата на СДССМ и премиерот Зоран Заев

Додека секојдневно ја тресат нови скандали за корупција и непотизам, сега надополнети со
дипломатско бламирање од епски пропорции, Владата продолжува со својата „северна“ политика,
заложувајќи го националното достоинство на Македонскиот народ. Легитимитетот кај
Македонскиот народ одамна е изгубен, а единственото кое и преостанува е наклонетоста на
меѓународната заедница. Оттука, очигледни се напорите за интензивирање на спроведувањето на
Преспанскиот договор, како единствен влог, кој може оваа гарнитура на безидејност и висока
коруптивност, да ја одржи на власт.

ИНТЕГРА-МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА во основите на својата Програмска платформа во однос на договорот од Нивици има јасен став за штетностa на делови од неговата содржина, дека истиот не нуди соодветни решенија и претставува извор за пролонгирана конфликтност. Ваквите
состојби се на повидок со очигледното инсистирање на владејачките гарнитури да го исполнат и она
што не го ветиле. Ја прашуваме власта, како акти за внатрешна употреба, за чија промена самите
предвиделе административен рок од 5 години од отворањето на соодветните поглавја за членство
во ЕУ, се северизираат со забрзан интензитет? Несмасноста оди дотаму, што се прекршуваат
соодветни процедури, како во случајот на издавањето на свидетелства во училиштата или промена
на печатите на универзитетите со нов назив „северна“ пред статутарните промени со новиот назив
да бидат усвоени од Собранието на Република Македонија?

ИНТЕГРА-МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА исто така забележува за отсуството на посериозни
реакции на оркестрираното забрзано национално обезличување на Македонскиот народ, на
опозициската ВМРО-ДПМНЕ, што уште еднаш го потврдува нивното соучесништво во ваквите
процеси.

Основното прашање е до кога меѓународната заедница ќе ги подржува ваквите гарнитури и
политички елити, кои за својата неспособност алибито го бараат кај западните демократии. До кога
ќе се толерираат подместувања од типот на „ненамерна“ грешка при изведувањето на химната, или
едногодишни телефонски разговори за чувствителни меѓународни прашања со група на
комедијанти. ИНТЕГРА-МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА и порачува на власта дека
секојдневното ИЗВИНИ до небо не е доволно и дека е време за заминување на оваа гарнитира,
формирање на надпартиска влада и распишување на нови избори.

 

Скопје, 9 Јули, 2019 година

ИНТЕГРА – МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА

ИНТЕГРА крводарителска акција

ИНТЕГРА Македонска конзервативна партија организира крводарителска акција која ќе се оддржи на 6 јули во просториите на партијата во ТЦ Палома Бјанка 3 кат, од 10 до 13 часот. Акцијата се организира во соработка со Црвен Крст на Република Македонија, општинска организација Центар и Институтот за трансфузиона медицина.
Целта на крводарителската акција е членовите на ИНТЕГРА на дело да ја покажат својата хуманост и желбата за помош на сите на кои им е потребно дарување на крв.

СООПШТЕНИЕ до јавноста за сочувување на семејните вредности

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

 

Почитувајќи ги основните конзервативни вредносни постулати на традицоналното семејство како основна социјална институција за воспитување на здрави поколенија и индивидуи, ИНТЕГРА-МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА се залага за сочувување на традиционалното семејство и семејни вредности како највисок државен и општествен приоритет.

 

Темелејќи се на меѓународните стандарди за почитување на индивидуалните човекови слободи и права, на секоја индивидуа се гарантира правото на слобода на изразување и определби до степен додека не ги наруши правата на другите. Ваквата слобода е неприкосновена во приватната сфера, додека во рамките на јавниот живот не смее да значи нарушување на основните општествени морални постулати, и особено нарушување на достоинството и честа на граѓанското мнозинство.

 

ИНТЕГРА-МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА, го осудува секој чин на говор на омраза, затскриен зад вредностите на екстремниот либерализам и културната мимикрија, како и активностите кои ги надминуваат границите на индивидуалните слободи во насока на рушење на основните општествени столбови на религиското достоинство и семејните вредности.

 

ИНТЕГРА – МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА дава подршка на претстојните иницијативи во Скопје и Битола за зачувување на вистинските животни и семејни вредности. Притоа, ИНТЕГРА апелира Македонскиот народ и сите граѓани кои ќе присуствуваат на настаните да не подлегнуваат на провокации, да се воздржат од говор на омраза и да ги зачуваат основните христијански принципи на толеранција и љубов кон другите.

 

 

Скопје, Јуни, 2019 година

ИНТЕГРА – МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА

СООПШТЕНИЈЕ против одлуката на СДССМ за финансирање на промена на полот

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

ИНТЕГРА – МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА НАЈОСТРО СЕ ПРОТИВИ НА ОДЛУКАТА НА ВЛАДАТА НА СДССМ И МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО, ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВО ДА ГИ ФИНАНСИРА ХИРУРШКИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ПРОМЕНА НА ПОЛОТ.

 

ОВА ОСОБЕНО АКО СЕ ИМА ПРЕДВИД ДЕКА ГОЛЕМ БРОЈ ПАЦИЕНТИ ВКЛУЧИТЕЛНО И ДЕЦА СО ЖИВОТОЗАГРОЗУВАЧКИ БОЛЕСТИ СЕКОЈДНЕВНО БАРААТ ДОНАЦИИ ВКЛУЧУВАЈЌИ ТЕЛЕФОНСКИ ЛИНИИ И ЈАВНО ОБЈАВУВАЈЌИ СМЕТКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ, БИДЕЈЌИ ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВО НЕ ГИ ПОКРИВА ТАКВИТЕ ТРОШОЦИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО.

 

ВЛАДАТА НА СДССМ И МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО ЗАБОРАВААТ ДЕКА ПРОМЕНАТА НА ПОЛОТ Е ЛИЧЕН ИЗБОР, НЕШТО КАКО ПЛАСТИЧНА КОРЕКТИВНА ХИРУРГИЈА, НЕ Е БОЛЕСТ, А УШТЕ ПОМАЛКУ ЖИВОТОЗАГРОЗУВАЧКА БОЛЕСТ.

 

ТОКМУ ЗАТОА, ИНТЕГРА – МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА БАРА ИТНО ОТПОВИКУВАЊЕ НА ТАКВАТА ОДЛУКА, ИТНО СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕФОРМИ ВО АТРОФИРАНИОТ ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ, ЗА ГРАЃАНИТЕ ДА ДОБИЈАТ КВАЛИТЕТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ, А ФОНДОТ ДА ГИ ФИНАНСИРА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ЗА ЖИВОТОЗАГРОЗУВАЧКИТЕ БОЛЕСТИ НА МАКЕДОНСКИТЕ ГРАЃАНИ.

 

ИНТЕГРА – МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА И НАТАМУ ЦВРСТО СТОИ НА ПОТРЕБАТА ОД НЕГУВАЊЕ НА ТРАДИЦИОНАЛНИТЕ СЕМЕЈНИ ВРЕДНОСТИ ВО ОПШТЕСТВОТО, ПРИ ШТО СИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА ДРЖАВАТА ТРЕБА ДА СЕ ВО НИВНА ФУНКЦИЈА, А НЕ НА СМЕТКА НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ ДА СЕ ФИНАНСИРААТ ЛУБРИКАНТИ И КОНДОМИ ЗА ЛГБТ ЗАЕДНИЦАТА И ДА СЕ ПОКРИВААТ ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРОМЕНА НА ПОЛОТ.

 

ОЧЕКУВАМЕ ДЕКА ВЛАДАТА НА СДССМ ИТНО ЌЕ ЈА ПОВЛЕЧЕ ВАКВАТА СКАНДАЛОЗНА ОДЛУКА, КОЈА ГОВОРИ ЗА БЕЗИДЕЈНОСТА, НЕ ПРОФЕСИОНАЛНОСТА, И НЕ СПОСОБНОСТА НА МИНИСТЕРОТ И МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО ДА СЕ ФОКУСИРААТ НА ВИСТИНСКИТЕ ПОТРЕБИ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА СООДВЕТНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПРИ ШТО ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВО СЕ КОРИСТИ САМО КАКО АЛАТКА ЗА РАСИПНИЧКО ТРОШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДЕНАР.

 

 

Скопје, Јуни, 2019 година

ИНТЕГРА – МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА

СООПШТЕНИЕ за фијаското на надворешната политика на владата на СДССМ

СООПШТЕНИЕ ДО МЕДИУМИТЕ

ИНТЕГРА Македонска конзервативна партија го оценува извештајот на Европскиот совет за напредокот на земјите кандидати за членство во ЕУ, како ново фијаско кое го доживува македонската надворешна политика и владата предводена од премиерот Зоран Заев. Недостатокот на суштински реформи во судскиот систем, високиот степен на непотизам и корупција, нереформираната администрација и повторното реактуелизирање на загрозената слобода на медиумите се суштинските елементи кои ги загрозуваат европските перспективи на Македонија.

И покрај силните концесии и понижувања кои произлегоа од склучувањето на Договорите со Бугарија и Грција, повторно не се обезбедува датум за почеток на преговорите за членство во Европската Унија. Вештачки креираната еуфорија во последната година станува беспредметна. Фијаското е поголемо, доколку се земе во предвид дека против се изјасниле западноевропски држави со силна демократија, а од друга страна, помпезно најавуваната безрезервна поддршка од Република Грција, како фактор кој активно ќе лобира и ќе ги промовира интеграциските перспективи на Македонија, се избледени во воздржаниот глас кој го добивме. Секоја контаверза која се креира околу дискусиите во Европскиот совет и начинот на гласање, произлегува од недоволната транспарентност на Владата, која во услови на губење на поддршката и недоверба на јавноста, континуирано, селективно ги презентира и спинува информациите кои ги пласира во јавноста. Во извештајот, јасно се нотира дека имплементацијата на договорите со Грција и Бугарија се клучен предуслов за позитивен извештај, без да се посочи прогрес во другите области на социо-економскиот развој на државата. Ова би значело дека заложник на катастрофалните политики на владата во сите области и во иднина ќе бидат концесиите кои Владата на СДСМ и нејзините експозитури ќе ги прават на штета на Македонскиот народ.

Оттука, во услови отсуство како на внатрешен легитимитет, така и на меѓународна поддршка, ИНТЕГРА Македонска конзервативна партија повикува на одговорност на соодветните
политички чинители предводени од СДСМ и ДУИ, оставка на Владата и преку преодна и надпартиска влада, во период од шест месеци, распишување на нови предвремени парламентарни избори. Во спротивно, јасни се тенденциите на стагнација на социо-економскиот развој во сите сфери, интензивирање на националното обезличување на
Македонскиот народ со создавање на предуслови за внатрешна интеретничка и интраетничка дестабилизација, но и реактуелизација на меѓународната изолација, која суптилно веќе се манифестира.

Скопје, 19 јуни, 2019 година

ИНТЕГРА – МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА

СООПШТЕНИЕ до медиумите по повод претседателските избори 2019…

СООПШТЕНИЕ ДО МЕДИУМИТЕ

ИНТЕГРА – МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА ги оценува претседателските избори како сериозен чекор назад во функционирањето на политичкиот систем.

Истовремено, цениме дека текот на изборите се сериозен аларм за потребата од итна и неодложна темелна реформа на политичкиот систем во насока кон промена на изборниот модел и целокупното изборно законодавство поради следниве причини:

– флагрантниот упад со злоупотреба на правото на избор на гласачите преку полнење кутии во средините со доминантно Албански население, со истовремено групно гласање, што е класична злоупотреба на гласачкото право на граѓанинот;
– флагрантниот упад во низа средини со доминантно Македонско население, со полнење избирачки кутии;
– Класично спинување преку пумпање на процентот на излезност, од страна на ДИК, применувајќи го на тој начин Ашовиот експеримент, со цел да извршат притисок врз електоратот, за да се постигне цензус; и
– СДССМ, со пораката за метлата в’сушност наложи на своите етаблирани функционери во сите ешалони да одработат во институциите и администрацијата, под притисок и закани да ги натераат вработените да гласаат.

Сето ова покажува дека изборниот процес помина со огромни нерегуларности што е основано сомневање дека е направена организирана злоупотреба на изборниот процес.

Со сторениот изборен инжинеринг во кој ВМРО одработи за СДССМ обезбедувајќи цензус, може да се заклучи дека во прашање е договор меѓу овие две партии кои три децении ни креираат црно бела слика во Македонија. Многу бргу ќе видиме што е тоа што СДССМ ќе испорача на ВМРО – ДПМНЕ за испорачаниот цензус. Исто така, многу бргу ќе ја видиме фактурата која на СДССМ ќе ја испорачаат ДУИ, Алијансата и Беса за сработеното меѓу двата изборни круга

Токму поради овие причини, ИНТЕГРА-МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА предлага формирање независна комисија, од страна на парламентот, а со учество на домашни и меѓународни експерти од областа, за да ги истражи сите фази од двата круга на изборниот процес.

ИНТЕГРА-МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА цени дека Македонија мора да започне со гласање преку отпечаток од прст, со мобилни апарати за читање отпечаток од прст и соодветен софтвер во строго-централизирана база на податоци во ДИК и во друг соодветен надлежен државен орган.

Скопје, 06 Мај, 2019 година

ИНТЕГРА – МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА

Народот ќе пресуди!

ИНТЕГРА – МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА…
спот за ставот за претседателските избори 2019.
Народот ќе пресуди!

ИНТЕГРА – МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА… спот за ставот за претседателските избори 2019. Народот ќе пресуди!

ИНТЕГРА – МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА…спот за ставот за претседателските избори 2019. #вторжолт Народот ќе пресуди!

Posted by Интегра on Thursday, April 18, 2019

тематска прес конференција, во врска со претседателските избори, резултатите од првиот круг на гласање и ставот на ИНТЕГРА

ИНТЕГРА – МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА одржа тематска прес конференција, во врска со претседателските избори, резултатите од првиот круг на гласање и ставот на ИНТЕГРА пред вториот круг на гласање…проценка околу исходот, како и можните сценарија после вториот круг.

Прес конференција на ИНТЕГРА Македонска конзервативна партија во врска со претседателските избори

ИНТЕГРА – МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА одржа тематска прес конференција, во врска со претседателските избори, резултатите од првиот круг на гласање и ставот на ИНТЕГРА пред вториот круг на гласање…проценка околу исходот, како и можните сценарија после вториот круг.

Posted by Интегра on Thursday, April 25, 2019

Соопштение за медиуми во врска со претседателските избори

Во врска со претстојните претседателски избори ИНТЕГРА – МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА смета дека предложените кандидати не се вистинскиот избор за македонскиот народ и граѓаните на Македонија, бидејќи тие не се вистинските претставници на граѓаните, туку само партиски кандидати кои не се репрезенти на ставовите и мислењето на мнозинството граѓани во земјата. Сметаме дека ниту еден од кандидатите не ја заслужува довербата на граѓаните и не ветува иднина за просперитет и развој, не се залага за општество во кое ќе владее правото и правдата, не го става фокусот на вниманието на граѓаните и нивните потреби, но и немаат капацитет и авторитет за да го гарантираат зачувувањето на македонскиот интегритет и идентитет. Оттука ниту еден од предложените кандидати нема сила, ниту доверба од јавноста за враќање на надежта кај македонската нација и уште помалку за прекин на општата состојба на длабока разочараност и бесперспективност кој го уништува духот на нацијата. Поради сево ова, ИНТЕГРА го изразува својот став за неизлегување на изборите со што праќа јасна порака до македонската јавност, до своите поддржувачи и симпатизери дека народот нема и не смее да им даде подршка на предложените кандидати, кои не ги чувствува како свои вистински претставници за исклучително важната позиција за која се кандидираат, Претседател на државата. Неисполнување на законскиот цензус во вториот круг ќе значи вовед во предвремени парламентарни избори и ново оцртување на политичката карта во која повеќе нема да доминира, погубната за нацијата црно – бела политичка слика. Периодот до новите претседателски и предвремени парламентарни избори не претставува никаква опасност за државата, затоа што позицијата ВД Претседател од страна на спикерот на Собранието, не дозволува политичко делување и носење на политички одлуки, туку само основни и привремени технички формалности. Секој обид од било чија страна за поинаков исчекор ќе биде предмет на кривично правен прогон од новата власт во Македонија. ИНТЕГРА – МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА