fbpx

Follow us:

a

Претседателство

проф. д-р. Љупчо Ристовски – претседател
проф. д-р. Александар Главинов – потпретседател
Воислав Зафировски – потпретседател
Гоце Ристески – потпретседател
м-р Зоран Ристески – генерален секретар
м-р Михајло Свидерски – меѓународен секретар
м-р Дивна Јанкова – претседател Организација на жени
м-р Горан Димковски – заменик претседател Стратегиски совет
Кире Миновски – претседател Градска организација
Грозданка Наумовска – претседател кадровска комисија
Владимир Јакимов – претседател Етички совет
aкад. д-р. Стојан Велкоски
проф. д-р. Драги Таневски
проф. д-р. Михаил Кочубовски
проф. д-р. Никола Златанов
д-р. Никола Талевски
д-р. Марјан Попески – натпартиски на покана, ресор правда
д-р. Јордан Николов
д-р. Коте Тасевски
м-р Златко Блажески
м-р Никола Димитровски
м-р Сузана Чесмаџиска
м-р Зоран Ивановски
м-р Љупчо Спасевски
м-р Игор Матески
м-р Стојанче Геровски
м-р Тања Мургоска
Јане Вангеловски
Тони Тодоров
Виолета Арсовска
Ристо Ајтов
Филип Иванов
Жико Јовановски
Симон Здравкоски
Стоје Арсовски

ИНТЕГРА

МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА

Ул. Даме Груев 16-3/1
ДТЦ Палома бјанка
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 02 3155020 | +389 02 3110885 | +389 70 755 215
contact@integra.org.mk
Работно време: 09AM – 5PM

 

Follow us: